„Odbiór, transport i zagospodarowanie frakcji palnych oraz poddawanych recyklingowi wytwarzanych w instalacji mechaniczno-biologicznej w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej”

» Opis zapytania

1. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 2 części, jak poniżej:
1.2. część 1 zamówienia – „Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie frakcji 19 12 10 – paliwo alternatywne”
Odpady te stanowią rozdrobnioną frakcję nadsitową odpadów komunalnych. W/w odpad powstaje w wyniku mechaniczno-ręcznego sortowania niesegregowanych odpadów komunalnych. Główny udział w powstającym paliwie jest pozostałość po sortowaniu selektywnie zbieranych odpadów tworzyw sztucznych. Odpady o wilgotności poniżej 20% Wartość opałowa wacha się pomiędzy 17 a 20 Mj/kg, zawartość chloru poniżej 0,5%. Skład odpadów stanowią odpady z tworzyw sztucznych. Odpady rozdrobnione na sicie o średnicy efektywnej 40 mm. Odpady składowane luzem, pod zadaszeniem. Odpady powstają na instalacji komunalnej. Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Wólce Rokickiej, Wólka Rokicka 100, 21-100 Lubartów. Odpady przekazywane będą luzem.
Załadunki ww. odpadu mogą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 22:00. Zamawiający wymaga wcześniejszej awizacji odpadów. W ramach usługi Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania regulaminu ZZO w zakresie przepisów BHP, PPOŻ oraz porządku odbioru i załadunku odpadów. Zamawiający wymaga minimum 1 odbioru odpadów dziennie w okresie wykonywania usługi.
1.2. część 2 zamówienia – „Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie frakcji 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11.”
Odpady te stanowią frakcję odpadów pozostałych po przetworzeniu odpadów zmieszanych (20 03 01), wielkogabarytowych (20 03 07). Odpady składają się tworzyw sztucznych, gumy, elementów plastikowych, papieru, tekstyliów, płyt klejonych, drewna. Frakcja ma zmienną wilgotność o 15 do 30%, wartość energetyczna wacha się w przedziale 12-15 Mj/Kg. Zamawiający będzie zbywał odpady pod następującymi kodami: 19 12 12, 19 12 04, 19 12 10, w zależności od ustaleń pomiędzy wykonawcą a zamawiającym. Odpady mogą zawierać elementy metalowe pozostające po demontażu odpadów wielkogabarytowych.
Odpady składowane luzem. Odpady powstają na instalacji komunalnej. Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Wólce Rokickiej, Wólka Rokicka 100, 21-100 Lubartów. Odpady przekazywane będą luzem.
Załadunki ww. odpadu mogą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 22:00. Zamawiający wymaga wcześniejszej awizacji odpadów. W ramach usługi Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania regulaminu ZZO w zakresie przepisów BHP, PPOŻ oraz porządku odbioru i załadunku odpadów. Zamawiający wymaga minimum 1 odbioru odpadów dziennie w okresie wykonywania usługi.
Załadunki ww. odpadu mogą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 22:00. Zamawiający wymaga wcześniejszej awizacji odpadów. W ramach usługi Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania regulaminu ZZO w zakresie przepisów BHP, PPOŻ oraz porządku odbioru i załadunku odpadów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

21-100 Lubartów


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej
Wólka Rokicka 100
21-100 Lubartów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się