Sukcesywna dostawa krzeseł

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa krzeseł”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty jest w Załączniku nr 1a do SIWZ (w zakresie Części I zamówienia), 1b do SIWZ (w zakresie Części II zamówienia).
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na Część I (zgodnie z załącznikiem nr 1a do SIWZ) oraz na Część II (zgodnie z załącznikiem nr 1b do SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

00-926 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Meble

» Dane nabywcy

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się