Druk materiałów edukacyjno-informacyjnych na potrzeby kampanii pn. „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” – II edycja.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: Druk materiałów edukacyjno-informacyjnych na potrzeby kampanii pn.” MOGĘ! Zatrzymać SMOG –Przedszkolaku złap oddech”- II edycja 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: SOPZ) stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do wzoru umowy. 3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. 4. Wykonawca wydrukuje materiały edukacyjno-informacyjne i dostarczy je do siedziby Zamawiającego oraz do nie więcej niż do 500 przedszkoli z terenu województwa śląskiego zgodnie z listą przekazaną Zamawiającego 5. Zadania dla Wykonawcy: • Zadanie nr 1 Druk ulotki edukacyjno-informacyjnej • Zadanie nr 2 Druk plakatów edukacyjno-informacyjnych • Zadanie nr 3 Druk tablic informujących o stanie jakości powietrza • Zadanie nr 4 Druk zestawu edukacyjnego • Zadanie nr 5 Druk materiałów edukacyjnych(grupowych)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

40-037 Katowice


» Kategoria asortymentowa

  • Artykuły papiernicze

» Dane nabywcy

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się