Objęcie ochroną ubezpieczeniową pojazdów od odpowiedzialności cywilnej OC za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych jednostek resortu spraw wewnętrznych i administracji

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest objęcie ochroną ubezpieczeniową pojazdów od odpowiedzialności cywilnej OC za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych jednostek resortu spraw wewnętrznych i administracji,
1) Komendy Głównej Policji wraz z pozostałymi jednostkami podległymi Komendantowi Głównemu Policji,
2) Komendy Głównej Straży Granicznej wraz z pozostałymi jednostkami podległymi Komendantowi Głównemu Straży Granicznej,
3) Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej wraz z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej,
4) Służby Ochrony Państwa,
5) Szkoły Głównej Służby Pożarniczej,
6) Zakładu Emerytalno – Rentowego MSWiA,
7) Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSWiA,
8) Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA,
9) Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Ubezpieczenie obejmie ochroną ubezpieczeniową pojazdy mechaniczne bez określenia ich liczby, rodzaju, umiejscowienia (w tym również pojazdy o kilku numerach rejestracyjnych oraz pojazdy użyczone)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

02-624 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Ubezpieczenia

» Dane nabywcy

Komenda Główna Policji w Warszawie
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się