„Dostawa materiałów budowlanych – część III - preparaty chemiczne”

» Opis zapytania

1. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć Zamawiającemu za wynagrodzeniem (dostawa), materiały budowlane (preparaty chemiczne – rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, odrdzewiacze, preparaty smarujące).
2. Szczegółowy zakres, rodzaj, parametry i ilości poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zlecenia Wykonawcy dostawy przedmiotu zamówienia, określonego powyżej, w części o wartości 60% ceny całkowitej wskazanej w ofercie Wykonawcy. Zlecenie Wykonawcy dostawy pozostałej części przedmiotu zamówienia o wartości 40% ceny całkowitej, zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego (prawo opcji).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.11.2020 | 11:30


» Lokalizacja

32-020 Wieliczka


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały konstrukcyjne

» Dane nabywcy

Kopalnia Soli „Wieliczka” S. A.
Plac Kingi 1
32-020 Wieliczka
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się