Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy wraz z rozbudową miejsc postojowych przy ul. Kieleckiej 9 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia

» Opis zapytania

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej dla przebudowy wraz z rozbudową miejsc postojowych przy ul. Kieleckiej 9 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia. 2) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą zakresu rzeczowego (załącznik nr 6 do SIWZ), warunków technicznych (załącznik nr 7 do SIWZ) oraz załącznika graficznego (załącznik nr 8 do SIWZ). 3) Minimalny okres gwarancji jakości wynosi 24 miesiące. Maksymalny, realny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (Oferty zawierające okres gwarancji mniejszy niż 24 miesięcy zostaną odrzucone). 4) Termin wykonania zamówienia: 23.07.2021 r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Centralna 53
Kraków 31-586
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Centralna 53
Kraków 31-586
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się