Dostawa sonometrów

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu specjalistycznego do działań związanych z ochronąśrodowiska naturalnego na terenie województwa małopolskiego. 2. Na przedmiot zamówienia składa siędostawa sonometrów (mierników poziomu dźwięku) - w ilości 22 sztuk 3. Szczegółowe określenieprzedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 4.Zamawiający wymaga min. 12-miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt, licząc od daty dostawy, lecznie krótszej niż gwarancja producenta. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania protokołu odbiorukońcowego całości zamówienia nie stwierdzającego usterek i wad oraz braków. 5. Dostawa realizowanabędzie do Magazynu Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej KWP w Krakowie zlokalizowanegona terenie miasta Krakowa (ul. Mogilska 109,), od pon.- pt. w godz. 8:00 - 15:00. 6. Wykonawcazobowiązany będzie również do umieszczenia na dostarczanym sprzęcie, w dowolnej, trwałej formie, żeprzedmiotowa dostawa została zrealizowana przy udziale pomocy finansowej Wojewódzkiego FunduszuOchrony Środowiska. W informacji tej ma być wykorzystane pełne logo Funduszu (dostępne na stronieinternetowej Funduszu www.wfos.krakow.pl) z zachowaniem kolorystyki zgodnie z książką znaku.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Mogilska 109
Kraków 31-571
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Mogilska 109
Kraków 31-571
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się