Dostawa stanowiska do resuscytacji noworodka dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Zakopanem

» Opis zapytania

1. Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego dostawę polegającą na dostarczeniu aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, tj. fabrycznie nowego stanowiska do resuscytacji noworodka – w ilości 1 kompletu, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.3 przedmiotowej SIWZ, wraz z wykonaniem montażu i uruchomienia w siedzibie zamawiającego, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane.
2. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot zamówienia, o którym mowa wyżej musi posiadać wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami prawa np. zezwolenia, świadectwa, certyfikaty, atesty oraz w przypadku rejestracji jako wyrób medyczny oznakowanie przewidziane zapisami ustawy o wyrobach medycznych świadczące o wymaganym dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.
3. Zamawiający zastrzega, że przedmiot niniejszego zamówienia musi być dostarczony, zainstalowany i uruchomiony w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10 przez wykonawcę.
4. Zamawiający nie dopuszcza zakupu sprzętu używanego.
5. Wykonawca, który wygra niniejsze postępowanie i dostarczy urządzenie, o którym mowa wyżej jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia w języku polskim dla minimum 2 pracowników zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego urządzenia w siedzibie zmawiającego z chwilą dokonania montażu i uruchomienia. Ponadto w przypadku dostawy sprzętu zasilanego energią elektryczną wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia w zakresie optymalizacji efektywności energetycznej dla minimum 2 pracowników zamawiającego, które obejmuje elementy dotyczące regulacji i dostrajania parametrów sprzętu związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej (na przykład tryb czuwania) w celu zoptymalizowania zużycia energii.
6. Jeśli w opisach przedmiotowej SIWZ występują: normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne opisywanym.
7. Celem niniejszego postępowania jest otrzymanie produktu o określonych w SIWZ parametrach technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych, a nie zakup wyrobu konkretnej marki lub producenta. Z tych względów zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla wykonawców). Z tych względów, oferta, która nie będzie odpowiadała takim wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodną z treścią SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona.
8. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
9. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, która stanowi załącznik nr 5 do przedmiotowej SIWZ.
10. Przedmiot zamówienia współfinansowany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Kamieniec 10
Zakopane 34-500
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
ul. Kamieniec 10
Zakopane 34-500
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się