Druk cyfrowy jednokolorowy (czarny) i wielokolorowy bloku (wnętrza) książki lub czasopisma posiadających numer ISBN lub ISSN, wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą dla części tytułów wydawanych przez Wydawnictwo UJ w Krakowie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie usługi druku, oprawy i dostawy części książek i czasopism wydawanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (z numerami ISBN lub ISSN). Usługa obejmuje druk cyfrowy jednokolorowy (czarny) i wielokolorowy bloku (wnętrza) publikacji (wraz z surowcami i materiałami), druk kolorowy okładki oraz oprawę introligatorską.
1.1 Usługa obejmuje również dostarczenie do siedziby redakcji Wydawnictwa UJ w Krakowie (31-126), przy ul. Michałowskiego 9/2, poprawnie wykonanych egzemplarzy próbnych (1 zaokładkowany egzemplarz) oraz egzemplarzy sygnalnych (2 egz. w przypadku nakładów do 49 egzemplarzy, 5 egz. w przypadku nakładu od 50 egzemplarzy) publikacji lub innych materiałów zleconych w ramach tego zamówienia, a także dostawę zatwierdzonych przez zamawiającego nakładów publikacji i innych materiałów do magazynów Wydawnictwa UJ, położonych w Krakowie (30-404) przy ul. Cegielnianej 4A.
2. Ze względu na specyficzny rodzaj zamówienia, gdzie zamawiający nie potrafi przewidzieć dokładnej ilości zleconych tytułów, istnieje możliwość, iż w okresie trwania umowy lub do wyczerpania dostępnych środków, nie zleci się wykonania żadnego tytułu w danej części zamówienia. Ponadto, ze względu na specyfikę działalności nie można przewidzieć dokładnej liczby zleconych tytułów książek lub czasopism.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części zawarto w pkt 3) SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.11.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Gołębia 24
Kraków 31-007
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi poligraficzne

» Dane nabywcy

Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24
Kraków 31-007
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się