PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ BRZOZOWA W NADLEŚNICTWIE LIDZBARK

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na przebudowie drogi leśnej „BRZOZOWA” w leśnictwie Słup, Nadleśnictwo Lidzbark.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ
Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg.
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg.
Zamawiający wymaga, by wykonawcy udzielili gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres, co najmniej 24 miesięcy od dnia podpisania odbioru końcowego bez uwag.
Wymagany przez Zamawiającego okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wynosi 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Nadleśnictwo Lidzbark 1
Lidzbark 13-230
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Lidzbark-Nadleśnictwo 1
Nadleśnictwo Lidzbark 1
Lidzbark 13-230
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się