Dostawa i montaż infrastruktury serwerowej wraz z oprogramowaniem.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia, jest sprzedaż oraz dostawa do siedziby Zamawiającego zamówienia zgodnie z wymaganiami siwz, w następujących częściach:
CZĘŚĆ 1 – Serwery; CZĘŚĆ 2 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale XV siwz. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować daną CZĘŚĆ zamówienia na zasadach i warunkach opisanych dla tej CZĘŚCI w opisie przedmiotu zamówienia oraz w istotnych postanowieniach umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Mickiewicza 39
Szczecin 70-383
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Licencje i oprogramowanie

» Dane nabywcy

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
ul. Mickiewicza 39
Szczecin 70-383
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się