Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

» Opis zapytania

Część I zamówienia. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.
Część II zamówienia. Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenie Autocasco, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów.
Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku Nr 5 do SIWZ -Program Ubezpieczenia

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Dębowa 27
Dubeninki 19-504
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Ubezpieczenia

» Dane nabywcy

Gmina Dubeninki
Dębowa 27
Dubeninki 19-504
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się