Przebudowa budynku mieszkalnego leśniczówki Jerzówka

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku mieszkalnego leśniczówki Jerzówka (budynek mieszkalny jednorodzinny na potrzeby obsługi leśnictwa).
Lokalizacja Inwestycji: Młynik 1, 63-435 Sośnie.
Zakres zamówienia obejmuje przebudowę pomieszczeń mieszkalnych oraz wykonanie izolacji termicznej na poddaszu.
Budynek został wybudowany w XX wieku. Przedmiotowy budynek mieszkalny jednorodzinny składa się z dwóch kondygnacji nadziemnych parteru i poddasza (pomieszczenia strychowe i gospodarcze) oraz kondygnacji podziemnej częściowe podpiwniczenie. Budynek pełni funkcje mieszkalną oraz część budynku została wydzielona na potrzeby obsługi leśnictwa – biuro leśniczego. W poziomie parteru znajdują się pomieszczenia mieszkalne oraz część administracyjna. Na poddaszu znajdują się pomieszczenia gospodarcze oraz strychowe. Część podpiwniczona stanowią pomieszczenia piwniczne oraz kotłownia. Ściany budynku murowane z cegły pełnej jak również obudowane płytami gipsowo-kartonowymi. Posadzki wykończone w różnoraki sposób płytki ceramiczne, panele jak również posadzki betonowe. Budynek posiada przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne (do zbiornika bezodpływowego – szambo) i energetyczne.

Dane techniczne istniejącego budynku mieszkalnego Leśniczówki:
- Ilość kondygnacji nadziemnych - 2
- Ilość kondygnacji podziemnych - 1 (częściowe podpiwniczenie)
- Kształt dachu - dwuspadowy
- Powierzchnia: Piwnica – 72,77 m2
Parter – 128,99 m2 (część mieszkalna)
Poddasze – 129,24 m2 (powierzchnia po posadzce)

Budynek mieszkalny zostanie wyposażony w ramach realizacji przedmiotu zamówienia w następujące instalacje;
- zasilanie w C.W.U. oraz C.O. kocioł na opał stały
- zasilanie w C.W.U. kuchenka na opał stały
- zasilanie w wodę z istniejącego przyłącza
- odprowadzenie ścieków do zbiornika bezodpływowego – szambo

• INSTALCJE SANITARNE :
- instalacja wodociągowa (ciepła i zimna woda)
- instalacja kanalizacji sanitarnej
- instalacja grzewcza
- instalacja wentylacji
• INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE:
- instalacja oświetlenia
- instalacja gniazd wtyczkowych 230V
- instalacja gniazd wtyczkowych 400V
- instalacja zasilania urządzeń
- instalacja ochrony przed przepięciami
- instalacja ochrony od porażeń

OPIS OGÓLNY - ZAKRES PRZEWIDYWANYCH PRAC BUDOWLANYCH W POMIESZCZENIACH ISTNIEJĄCYCH.
UWAGA :
Materiały pochodzące z rozbiórki nie nadają się do dalszego wbudowania ze względu na długotrwałe zużycie.

Z punktu widzenia budowlano - konstrukcyjnego zakres zamówienia obejmie w szczególności (przebudową objęto następujące elementy w budynku):
- roboty przygotowawcze
- rozebranie utwardzenia z kostki betonowej przy budynku w niezbędnym zakresie - pod wykonanie wymiany orurowania wewnętrznych instalacji sanitarnych - kanalizacji
- wykonanie wykopów pod zewnętrzne instalacje
- wykonanie zewnętrznych instalacji
- wykonanie montażu studzienki rewizyjnej
- wykonanie przebić przez ściany fundamentowe
- zasypanie wykopów po robotach instalacyjnych
- uzupełnienie kostki betonowej z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowa
- wykonanie przebić w ścianach w piwnicy
- demontaż urządzeń w piwnicy wraz z demontażem pieca na opał stały
- rozebranie ścian w budynku wraz z podstemplowaniem (zakres wg dokumentacji projektowej)
- rozebranie ścian zewnętrznych w budynku pod stolarkę okienną
- demontaż elementów drewnianych (belek) na schodach w piwnicy
- uzupełnienie schodów po rozbiórkach belek drewnianych poprzez wykonanie dolewki betonowej – w podstopnice oraz stopnice należy wykonać kotwiące szpilki w postaci prętów wklejanych co 20-25cm
- demontaż drzwi wewnętrznych (zakres wg dokumentacji projektowej)
- demontaż paroizolacji oraz izolacji termicznej z wełny na poddaszu
- demontaż ścianek drewnianych i działowych na poddaszu
- rozbiórka obudowy z płyt gipsowo-kartonowych
- rozebranie ścian wewnętrznych w budynku (zakres wg dokumentacji projektowej)
- wydzielenie pomieszczeń łazienki i WC
- wybicie otworów kominowych wg dokumentacji projektowej
- zaślepienie otworów kominowych
- wykonacie przebić w ścianie i stropie do przewodów kominowych oraz pionów sanitarnych
- demontaż wszystkich urządzeń stałych instalacje sanitarne wraz z osprzętem elektryczny (nie objęto rozbiórki instalacji pod boazerią którą nie przewiduje się do rozbiórki
- demontaż istniejącego zbiornika na wodę wraz z hydroforem w piwnicy
- demontaż grzejników i orurowania ( nie dotyczy pomieszczenia biurowego na ścianie z istniejącą boazerią
- demontaż wymiennika ciepła na poddaszu
- demontaż instalacji sanitarnych (kanalizacji, wodociągowej)
- skucie betonowej posadzki w celu ułożenia instalacji sanitarnych w poziomie parteru
- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej – wg części rysunkowej
- demontaż paneli
- skucie płytek gresowych
- demontaż boazerii (wg dokumentacji rysunkowej – pozostałe ściany wykonane z boazerii zabezpieczyć)
- poszerzenie oraz przesunięcie otworów drzwiowych wewnętrznych – wg części rysunkowej
- wykonanie nadproży – wg części rysunkowej
- wykonanie zamurowania otworów drzwiowych wg dokumentacji rysunkowej
- uzupełnienie elewacji po zamurowanych otworach okiennych
- wstawienie nadproża– dwuteownik stalowy IPE lub element prefabrykowany belek betonowych typu L 19 i uzupełnienie ubytków w ścianie
- demontaż schodów wewnętrznych drewnianych
- wybranie piasku pod częścią niepodpiwniczoną w niezbędnym zakresie w celu montażu instalacji sanitarnych
- nowa posadzka jastrychowa oraz uzupełnienie
- wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki
- uzupełnienie tynków
- obudowa ścian płytami gipsowo kartonowymi
- przecieranie istniejących tynków
- montaż schodów wewnętrznych drewnianych
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wg zestawienie stolarki
- wymiana parapetów wewnętrznych, zewnętrzne z cegły pełnej nawiązując do parapetów istniejących
- wymiana stolarki drzwiowej
- wyrównanie podłoża pod płytki, warstwy malowane
- wykonanie obudowy szachtu sanitarnego w łazience z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym z wypełnieniem wełną mineralną.
- izolacja przeciwwilgociowa w łazience z folii w płynie
- wykonanie posadzki z płytek gresowych w pomieszczeniach wg części rysunkowej.
- płytki w pomieszczeniu łazienki na podłodze, płytki na ścianach do wys. sufitu
- wykonanie nowych elementów podłogi w pozostałych pomieszczeniach wykończoną panelami PCV
- montaż listew przypodłogowych
- gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów
- wymiana instalacji (wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej)
- demontaż wodomierza (podlicznik)
- wykonanie zestawu wodomierzowego z filtrem oraz zaworem antyskażeniowym
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej
- wykonanie izolacji termicznej na poddaszu z wełny mineralnej gr. 25cm
- wykonanie izolacji wewnętrznej ścian kolankowych i szczytowych z płyt np. typu MULTIPOR (gr. 14cm +16cm) – można użyć płyt innej firmy o parametrach równych lub lepszych
- wykonanie wzmocnienia płyt MULTIPOR z siatki – wykonanie zgodnie z wytycznymi producenta
- obudowa poddasza (połaci dachowych) z płyt gipsowo-kartonowych
- montaż dwóch okien połaciowych
- wykonanie białego montażu oraz osprzętu elektrycznego
- montaż kotła na opał stały wraz z osprzętem
- montaż wymiennika ciepła z dwoma wężownicami ( kocioł na opał stały, kuchnia na opał stały)
- wykonanie nowego pionu kanalizacyjnego
- wymiana pionu kanalizacyjnego w pom. łazienki 1/11 z żeliwnego na PCV wraz z wyprowadzeniem ponad połać dachową
- wykonanie kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej izolowanych wełną mineralną gr. min 2cm
- wykonanie drobnych napraw w połaci dachowej po montażu pionów kanalizacyjnych, wentylacyjnych oraz okien dachowych
- wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji wraz z montażem studzienki rewizyjnej oraz wpięcie do istniejącego zbiornika bezodpływowego (szamba)
- malowanie pomieszczeń piwnic
- wymiana tablicy głównej w budynku
- pomiar rezystancji izolacji przewodów
- pomiar rezystancji uziemienia
- wyniki z przeprowadzonych pomiarów zaprotokółować
- opinia kominiarska
- zakres prac budowlanych i instalacyjnych rozpatrywać wraz z dokumentacją rysunkową


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Wrocławska 11
Przygodzice 63-421
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Antonin
ul. Wrocławska 11
Przygodzice 63-421
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się