Opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego - dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiedno w Gminie Bukowsko

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz
z uzyskaniem pozwolenia (zgłoszenia) na roboty budowlane oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Pobiedno w Gminie Bukowsko”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w (Załączniku
Nr 1 do SIWZ) - Wymagania i wytyczne Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Bukowsko 290
Bukowsko 38-505
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Gmina Bukowsko
Bukowsko 290
Bukowsko 38-505
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się