Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie – etap IIa

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie – etap II a” Inwestycja będzie realizowana na działkach nr 553/6, 553/8, obręb Święta Katarzyna, jednostka ewidencyjna Siechnice. Działka nr 553/6 stanowi własność Gminy Siechnice, a gospodarującym zasobem nieruchomości jest Burmistrz Siechnic. Natomiast działka nr 553/8 stanowi własność Powiatu Wrocławskiego, a gospodarujący zasobem nieruchomości jest Zarząd Powiatu Wrocławskiego. Planowany zakres przedmiotowego zadania na ul. Powstańców Śląskich rozpoczyna się na skrzyżowaniu wewnątrz ul. Powstańców Śląskich na wysokości dz. nr 509, a kończy na skrzyżowaniu z ulicą Główną. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim w gminie Siechnice, w miejscowości Święta Katarzyna. Realizowana inwestycja obejmuje odcinek (zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu zamieszczonym w projekcie Wykonawczym Branży Drogowej załączonym do opisu przedmiotu zamówienia-załącznik 1A) od km 0-000,00 do km 0-178,89.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.11.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Jana Pawła II 12
Siechnice 55-011
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Burmistrz Siechnic
ul. Jana Pawła II 12
Siechnice 55-011
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się