Dostawa wielokanałowego systemu do analogowych pomiarów naprężeń, drgań i przemieszczeń

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wielokanałowego systemu do analogowych pomiarów naprężeń, drgań i przemieszczeń – 1 zestaw
Konfiguracja – niezależne urządzenie bądź zestaw składający się z modułów / kart pomiarowych umożliwiających pomiar sygnałów z czujników naprężeń, drgań i przemieszczeń wyposażony w czujniki przemieszczeń i czujniki drgań.
Łączna liczba kanałów – minimum 40, w tym do pomiaru naprężeń – minimum 4, do pomiaru drgań – minimum 4, do pomiaru przemieszczeń – minimum 32.
Pomiar naprężeń:
- liczba kanałów: minimum 4
- możliwość pomiaru sygnałów napięciowych lub prądowych z czujników takich jak tensometry, rezystancyjne czujniki temperatury (RTD), termopary
- możliwość jednoczesnego pomiaru sygnałów z różnych typów czujników podłączonych do różnych wejść modułu
- możliwość pomiaru napięcia albo prądu w układzie pełnego mostka, półmostka
- zakres pomiaru – minimum ±60 V dla napięcia, ±25 mA dla prądu
- rozdzielczość przetwornika A/C – minimum 24 bity
- częstotliwość jednoczesnego próbkowania w każdym kanale – minimum 100 S/s
- obsługa funkcji TEDS
- masa maksymalna - 200 g
Pomiar drgań:
- liczba kanałów: minimum 4
- możliwość pomiaru sygnału ze zintegrowanych czujników z wbudowaną elektroniką (IEPE) takich jak akcelerometry, tachometry, mikrofony itp.
- możliwość wyboru sposobu podłączenia czujnika - AC/DC
- możliwość włączenia/wyłączenia zasilania IEPE
- wbudowane filtry antyaliasingowe
- zakres wejściowy: ±5V
- zakres dynamiczny – minimum 100 dB
- rozdzielczość przetwornika A/C – minimum 24 bity
- częstotliwość jednoczesnego próbkowania w każdym kanale – minimum 51,1 kS/s
- obsługa funkcji TEDS
- masa maksymalna - 200 g
- wyposażenie – trójosiowy akcelerometr standardu IEPE o czułości minimum 100 mV/g lub 3 jednoosiowe akcelerometry standardu IEPE o czułości minimum 100 mV/g każdy i pasmie przenoszenia akcelerometrów - minimum od 1 Hz do 3000 Hz
Pomiar przemieszczeń:
- liczba kanałów analogowych - minimum 4
- zakresy wejściowe: ±10 V, ±5 V, ±1 V, ±0,2 V
- pasmo analogowe: minimum 350 kHz
- rozdzielczość przetwornika A/C – minimum 16 bitów
- częstotliwość próbkowania sekwencyjnie we wszystkich kanałach – minimum 250 kS/s
- złącze wejściowe – zaciski śrubowe
- masa maksymalna - 200 g
- wyposażenie – czujniki do pomiarów przemieszczeń o zakresie pomiaru do 100 mm (2 szt.) i o zakresie pomiaru do 25 mm (2 szt.).
Obudowa
- W przypadku systemu składającego się z modułów, zestaw powinien zawierać wolnostąjącą obudowę do modułów / kart pomiarowych umożliwiającą podłączenie do komputera przez port USB, wyposażoną w minimum 4 gniazda

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Nadbystrzycka 38D
Lublin 20-618
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38D
Lublin 20-618
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się