Dostawa zestawów komputerowych z oprogramowaniem i monitorami

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 65 zestawów komputerów stacjonarnych z monitorem wraz z oprogramowaniem oraz 20 monitorów.
5.2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ.
5.3. Urządzenia, sprzęty muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach. Wszystkie dostarczone urządzenia, sprzęty muszą być nowe, nie używane.
5.4. Dostawca musi zapewnić w okresie gwarancji pomoc techniczną w rozwiązywaniu pojawiających się w trakcie użytkowania problemów oraz - o ile jest to wymagane przez producenta - obowiązkowy przegląd gwarancyjny.
5.5. Karty gwarancyjne musza być dostarczone dla każdego urządzenia osobno lub - jeżeli dla zachowania gwarancji konieczna jest rejestracja urządzenia internetowo - użytkownik musi zostać poinformowany o sposobie rejestracji.
5.6. Warunki gwarancji nie mogą zobowiązywać Zamawiającego do przechowywania opakowań, w których urządzenia zostaną dostarczone (Zamawiający może usunąć opakowania urządzeń po ich dostarczeniu, co nie spowoduje utraty gwarancji, a dostarczony sprzęt mimo braku opakowań będzie podlegał usługom gwarancyjnym).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Al. Tadeusza Kościuszki 47
Łódź 90-514
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Zarząd Lokali Miejskich
Al. Tadeusza Kościuszki 47
Łódź 90-514
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się