Pielęgnacja sadów na terenie Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach w ramach projektu: Kompleksowa ochrona żubra w Polsce

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja sadów owocowych w 2020 r., jako działanie związane z realizacją projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”.
2.Wymagany zakres prac:
a)usunięcie przygłuszonych, wadliwych drzewek owocowych;
b)skrócenie gałęzi wraz z prześwietleniem koron drzewek starszych w celu wydania silnych przyrostów,
c)usunięcie drzewek nieowocowych (samosiewów brzozy, grabu, itp.);
d)usunięcie gałęzi z drzew otaczających i zwisających nad sadem (według wskazań Zamawiającego).
e)dosadzeniu drzewek owocowych w ilości 50 sztuk oraz ich zapalikowaniu. Przez palikowanie rozumie się zabieg polegający na przywiązaniu pnia drzewka do trzech prostych palików wbitych w ziemię w odległości 40 - 50 cm od drzewka , dodatkowo należy zabezpieczyć drzewko przez założeniu osłonek PCV lub tub plastikowych wokół pędu głównego. Nie można zaciskać mocno wiązań, aby sznurki nie wrastały w rosnące sadzonkę. Koszt drzewek jabłoni ponosi Wykonawca. Odmiany jabłoni wraz z ilością które należy wysadzić: Kosztela - 10, Szara Reneta - 10 sztuk , Książę Albrecht Pruski - 10 sztuk, Antonówka - 10 sztuk, Bukówka – 10sztuk.
3.Powierzchnia przeznaczona do pielęgnacji sadów na terenie Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach wynosi 4,40 ha.
4.Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia po wcześniejszym jej uzgodnieniu z Zamawiającym. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Wykonawcy planujący przystąpić do przetargu, którzy są zainteresowani okazaniem na gruncie miejsc przeznaczonych do pielęgnacji, zobowiązani są poinformować Zamawiającego drogą elektroniczną o takiej potrzebie przed terminem składania ofert.
5.Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia.
1)Przygotowanie do pracy oraz regulację potrzebnych maszyn i urządzeń, paliki, osłonki PCV, tuby plastikowe, dojazd na wskazaną w zleceniu pozycję oraz powrót, wykonanie zabiegu, koszt sadzonek – całość przy użyciu środków i sił będących w dyspozycji Wykonawcy.
2)Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych przez Przedstawicieli Zamawiającego (dalej: „Zlecenie”). Treść Zlecenia określa umowa w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 3 SIWZ).
3)Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich maszyn i urządzeń pracujących na powierzchniach Nadleśnictwa Browsk Gruszkach w zestawy (sorbenty, maty sorpcyjne itp.) o chłonności umożliwiającej pochłonięcie rozlanego paliwa lub oleju oraz innych płynów technologicznych używanych w maszynach i innych urządzeniach oraz użycia tych środków w sytuacjach wymagających zastosowania (awarie, naprawy, tankowania itp.) –w celu zapobieżenia skażeniu środowiska. Dopuszcza się posiadanie i używanie przez pilarzy kanistrów z bezpiecznymi końcówkami (dozownikami), uniemożliwiającymi rozlanie (przelanie) oleju i mieszanki paliwowej podczas tankowania pilarki (zastępczo za maty pochłaniające olej i paliwo).
4)Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po pracach związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz pozostałych odpadów po działalności własnej (śmieci, pustych opakowań, zużytych elementów maszyn, itp.).
5)Odbiór prac będzie obejmował ilości faktycznie wykonanych prac.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Gruszki 10
Narewka 17-220
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Browsk
Gruszki 10
Narewka 17-220
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się