Ustawienie tablic urzędowych.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na oznakowaniu opolskich rezerwatów przyrody w liczbie 81 tablic informujących o ich nazwie wraz z usunięciem części dotychczasowych tablic (zdezaktualizowanych i uszkodzonych) i naprawy 1 tablicy. Zamówienie podzielone jest na zamówienie podstawowe oraz zamówienie z prawem opcji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Firmowa 1
Opole 45-594
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria biurowe

» Dane nabywcy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
Firmowa 1
Opole 45-594
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się