Dostawa systemu komputerowego obsługującego elektroniczny obieg dokumentów w Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.

» Opis zapytania

Dostarczony system elektronicznego obiegu dokumentów musi zapewniać wszystkie wymienione załączniku nr 1 do SIWZ funkcje i zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych a w szczególności zostać zintegrowany z systemami firmy Asseco S.A.pracującymi u Zamawiającego. Wymagania szczegółowe określono w Załączniku nr 1 oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.11.2020 | 12:30


» Lokalizacja

ul. Nowy Zjazd 1
Warszawa 00-301
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Licencje i oprogramowanie

» Dane nabywcy

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o.
ul. Nowy Zjazd 1
Warszawa 00-301
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się