Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Krośnice

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Krośnice, w tym:
1. Zadanie nr 1: Budowa odcinka sieci wodociągowej w drodze gminnej w miejscowości Łazy Wielkie (działka nr ewid.223),
2. Zadanie nr 2: Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Pszczelej w miejscowości Wierzchowice (działka nr ewid.169/1 i 346/1).
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej opracowanej przez Pracownię Projektowania i Nadzoru DRO-INSTAL mgr inż. Kazimierz Strzelczyk ul. Świdnicka 24 58-200 Dzierżoniów w skład której wchodzi:
1. projekt budowlany i wykonawczy – załącznik Nr 8 do SIWZ
2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 9 do SIWZ
3. przedmiar robót - załącznik Nr 10 do SIWZ
UWAGA:
Załączony do SIWZ przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym do skalkulowania ceny oferty i jej sporządzenia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienie ma jedynie zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów realizacji przedmiotu zamówienia. Jednak na etapie postępowania Zamawiający wezwie do złożenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Sportowa 4
Krośnice 56-320
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Krośnice
ul. Sportowa 4
Krośnice 56-320
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się