Wykonanie remontu lokalu nr 48 w budynku przy ul. Orzyckiej 16 w Warszawie w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej

» Opis zapytania

1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonane zostaną roboty opisane
poniżej:
1.1. Branża budowlana:
Obejmuje wykonanie robót w lokalu, przywracających jego pełną sprawność techniczną j.n.:
-rozbiórkowych
-posadzkarskich
-murarsko-tynkarskich
-stolarskich
-malarskich
-wywóz elementów z rozbiórki na zwałkę
1.2. Branża sanitarna:
Obejmuje wykonanie robót instalacyjnych w lokalu polegających na:
- wymianę rur i podejść kanalizacyjnych
- wymianę urządzeń sanitarnych
- wymianę rur wodnych i podejść zw i cw
- wymianę armatury sanitarnej
- próbę ciśnieniową instalacji gazowej
- wywiezienie elementów z rozbiórki na złom
1.3. Branża elektryczna:
Obejmuje wykonanie robót instalacyjnych w lokalu polegających na:
- wymianie instalacji elektrycznej zasilającej i wewnętrznej w lokalu na system
TNS, zgodną z PN-ICE 60 364 jako podtynkową trójżyłową z rozdzielonymi obwodami gniazd wtyczkowych i oświetlenia,
- wymianie tablicy zabezpieczeń mieszkaniowych na wyposażoną w wyłączniki
modułowe: nadprądowe i wyłącznik przeciwporażeniowy,
- wykonanie w lokalu robót instalacyjnych elektrycznych zgodnie
z przedmiarem robót i technologią ujętą w STWiORB polegających na montażu:
obwodów instalacyjnych gniazd wtyczkowych, oświetlenia, dzwonkowego,
domofonowego i osprzętu instalacyjnego usytuowanego zgodnie
z dokumentacją i wytycznymi Normy N SEP E-002,
- wykonanie powykonawczych pomiarów instalacji elektrycznej zgodnie
z przedmiarem robót
- wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierającej protokoły
z pomiarów, schemat ideowy i naniesione na rysunku rzutu lokalu elementy
wykonanej instalacji.
Wykonawca zobowiązany jest dokonać formalności związanych z zakupem energii elektrycznej oraz pokryć koszty z tym związane (brak licznika w pustostanie).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

02-660 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
ul. Irysowa 19
02-660 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się