Dostawa leków do chemioterapii

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa leków do chemioterapii- 4 zadania, których szczegółowy opis i zakres zawarto w Załączniku Nr 2 do SIWZ - „Formularz asortymentowo- cenowy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.11.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Peowiaków 1
Zamość 22-400
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
ul. Peowiaków 1
Zamość 22-400
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się