Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Miasta Lipna oraz jednostek organizacyjnych na lata 2021-2024

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Miasta Lipna oraz jednostek organizacyjnych na lata 2021-2024 wchodzi:
Zakładanie, prowadzenie rachunków oraz pozostałe czynności składające się na kompleksową obsługę bankową budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz jego jednostek organizacyjnych.
Szczegółowe warunki stawiane Wykonawcy niniejszego postępowania określa: Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do Szczegółowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

pl. Dekerta 8
Lipno 87-600
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Audyt i controlling
  • Pozostałe usługi finansowe
  • Ubezpieczenia
  • Usługi bankowe
  • Usługi księgowe
  • Usługi leasingowe

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Lipno
pl. Dekerta 8
Lipno 87-600
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się