Dostosowanie budynku DS „Wcześniak” do aktualnych wymogów p-poż w zakresie instalacji hydrantowej, rozbudowy instalacji ssp, instalacji oświetlenia awaryjnego oraz instalacji ochrony przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych – etap IV – prace budowlano-montażowe wraz z przebudową przyłącza głównego rozdzielni elektrycznej i rozdzielni głównej ppoż. oraz instalacje teletechniki

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: „Dostosowanie budynku DS „Wcześniak” do aktualnych wymogów p-poż w zakresie instalacji hydrantowej, rozbudowy instalacji ssp, instalacji oświetlenia awaryjnego oraz instalacji ochrony przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych – etap IV – prace budowlano-montażowe wraz z przebudową przyłącza głównego rozdzielni elektrycznej i rozdzielni głównej ppoż. oraz instalacje teletechniki”.
Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale IV SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.11.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Łukasiewicza 17
Płock 09-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Politechnika Warszawska Filia w Płocku
ul. Łukasiewicza 17
Płock 09-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się