Naprawa dróg leśnych oraz przepustów na terenie Nadleśnictwa Bytów

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac w zakresie naprawy cząstkowej dwóch dróg leśnych oraz 4 przepustów drogowych na terenie Nadleśnictwa Bytów.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:
Część I - Remont cząstkowy nawierzchni drogi pożarowej nr 8 w Leśnictwie Koźlice – tzw. Gertnerówka, na odcinku km 1+500 – 5+160.
Część II -Remont cząstkowy nawierzchni drogi pożarowej nr 19 w Leśnictwie Modrzewo – tzw. Wiknica, na odcinku km 0+000 – 3+838.
Część III – Remont 4 przepustów drogowych zlokalizowanych w ciągu drogi pożarowej nr 24 i 25 w Leśnictwie Jabłończ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Szarych Szeregów 7
Bytów 77-100
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Bytów
ul. Szarych Szeregów 7
Bytów 77-100
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się