Dostawa urządzeń do dezynfekcji dla Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do dezynfekcji (zwanych dalej urządzeniami) dla Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze.
2. Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pn.: „Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19”.
Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: 6 Infrastruktura spójności społecznej
Numer i nazwa Działania: 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną
Projekt nr: RPDS.06.02.00-02-0001/20
3. Niniejsze zamówienie składa się z pięciu (5) części. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.
Część 1 Aparat do dekontaminacji pomieszczeń
Część 2 Sprzęt do dezynfekcji powierzchni
Część 3 Zamgławiacz
Część 4 Lampa bakteriobójcza
Część 5 Dozowniki do dezynfekcji
4. Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe (rok produkcji - 2020) oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. Urządzenia muszą posiadać wymagane atesty i dopuszczenia, umożliwiające ich bezpieczne użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w Części II SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Korczaka 1
Kamienna Góra 58-400
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.
ul. Korczaka 1
Kamienna Góra 58-400
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się