Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu w otoczeniu Wzgórza Św. Krzyża w Bydlinie w ramach realizacji zadania p.n. „Pole Bitwy pod Krzywopłotami – etap II”, realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w Kraju 2020”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu w otoczeniu Wzgórza Św. Krzyża w Bydlinie w ramach realizacji zadania p.n. „Pole Bitwy pod Krzywopłotami – etap II”, realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w Kraju 2020”, zgodnie z projektem budowlanym, przedmiarem robót i STWiOR. Zakres opracowania obejmuje zagospodarowanie terenu części Wzgórza Świętego Krzyża
w obrębie pozostałości po okopach legionistów z czasów I wojny światowej. Inwestycja będzie ma na celu uczytelnienie i poprawę stanu w/w obiektów, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego oraz poprawę jakości kształtowania przestrzeni publicznej pełniącej funkcje kulturalne. Inwestycja mieści się w Bydlinie na działce nr 258 gm. Klucze - Wzgórze Święty Krzyż.
Zakres robót obejmuje:
1) Projektowane elementy małej architektury i prace do wykonania zgodnie
z projektem:
- ciągi piesze o szerokości 1,4 m – o nawierzchni naturalnej, utwardzonej tłuczniem,
- rekonstrukcja okopów w standardzie C,
- kładki nad okopami,
- schody terenowe,
- siedziska na murku,
2) Oświetlenie ciągów pieszych i placu projektowane jest w formie niskich latarni o wysokości 50 i 100 cm oraz latarni wysokich przy altanie. Projektowane jest również oświetlenie miejscowe w formie podświetlenia obiektów: zrekonstruowanych okopów, mostka, tablic informacyjnych.
3) Instalacja monitoringu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Partyzantów 1
Klucze 32-310
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Urząd Gminy Klucze
ul. Partyzantów 1
Klucze 32-310
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się