Świadczenie usług sprzątania siedzib ZGN przy ulicach: Szwoleżerów 5, Mokotowskiej 67a, Pawiej 9, Jezuickiej 1/3, Jezierskiego 3/5 – systemem ciągłym oraz siedzib przy ulicach: Wilczej 38a, Wilczej 2/4, K.I. Gałczyńskiego 12, K.I. Gałczyńskiego 12a, Ordynackiej 9 – w ramach zastępstw w okresie absencji sprzątaczy wraz z jednokrotnym myciem okien (w podziale na 2 części przetargowe)

» Opis zapytania

I. Czynności wykonywane KAŻDORAZOWO:
1. Pomieszczenia biurowe, socjalne oraz pomieszczenia ochrony:
• zamiatanie odkurzanie (za pomocą odkurzacza), mycie i doczyszczanie podłóg, wykładzin, listew ściennych i cokołów przy pomocy odpowiednich środków i odpowiedniego sprzętu;
• opróżnianie koszy na śmieci i wynoszenie śmieci do wskazanych przez Zamawiającego kontenerów zgodnie z zasadami segregacji;
• opróżnianie niszczarek ze ścinek papieru, wymiana worków i wynoszenie do wyznaczonego kontenera;
• wymiana worków na śmieci;
• przecieranie na wilgotno oraz konserwacja nie zajętych dokumentami powierzchni biurek, stołów, szafek;
• mycie na mokro podłóg zmywalnych;
• dezynfekcja biurek oraz klamek
• przecieranie na wilgotno parapetów;
• sprzątanie pomieszczeń socjalnych/aneksów kuchennych: analogicznie jak w przypadku pomieszczeń biurowych oraz mycie i czyszczenie przy użyciu odpowiednich środków dezynfekujących do podłóg oraz ścian; mycie i dezynfekcja ceramiki sanitarnej i armatury (umywalki, zlewozmywaki, baterie);
- opróżnianie i mycie popielniczek;
2. Sale Konferencyjne:
• przecieranie na wilgotno stołów, komód i parapetów;
• odkurzanie i doczyszczanie podłóg, wykładzin, listew ściennych i cokołów;
• opróżnianie i wymiana worków na śmieci;
• dezynfekcja klamek
3. Klatki schodowe, korytarze, ciągi komunikacyjne:
• odkurzanie (za pomocą odkurzacza), mycie podłóg, listew ściennych i cokołów i lamperii przy pomocy odpowiednich środków i odpowiedniego sprzętu , mycie podłóg i schodów;
• trzepanie /czyszczenie wycieraczek i mat wejściowych;
• opróżnianie pojemników na śmieci;
• wynoszenie do miejsc wskazanych opakowań kartonowych;
• dezynfekcja poręczy
4. Pomieszczenia sanitarne
• uzupełnianie kostek toaletowych, papieru toaletowego, mydła, płynu dezynfekującego i ręczników papierowych w wyznaczonych do tego dozowników;
• utrzymanie w stałej czystości podajników, dozowników, suszarek i szczotek klozetowych;
• opróżnianie koszy na śmieci i Innych pojemników;
• wymiana worków na śmieci;
• mycie i dezynfekcja toalet i pisuarów;
• mycie i dezynfekcja zlewozmywaków umywalek;
• mycie armatury;
• czyszczenie luster;
• przecieranie na mokro parapetów;
• dokładne odkażanie/dezynfekcja klamek w drzwiach;
II. Czynności wykonywane RAZ W TYGODNIU:
1.Pomieszczenia biurowe, socjalne oraz pomieszczenia ochrony:
• przecieranie na wilgotno oraz konserwacja zewnętrznych powierzchni mebli;
• wycieranie na sucho sprzętu biurowego i innego drobnego wyposażenia pomieszczeń (lampy biurkowe, monitor i komputery, aparaty telefoniczne, kopiarki, niszczarki, wentylatory), przecieranie na wilgotno i odtłuszczanie klamek drzwi;
2. Sale konferencyjne:
• mycie i konserwacja szklanych drzwi;
3. Klatki schodowe, korytarze, ciągi komunikacyjne:
• mycie i konserwacja drzwi wewnętrznych i zewnętrznych;
• mycie balustrad, poręczy/ szczebli;
• przecieranie na mokro parapetów;
• mycie powierzchni szklanych;
4. Pomieszczenia sanitarne:
• mycie koszy na śmieci;
• usuwanie kamienia z armatury;
• doczyszczanie pojemników na mydło, papier toaletowy, ręczniki, suszarek;
• mycie glazury;
• uzupełnianie odświeżaczy powietrza;
III. Czynności wykonywane okresowo:
Jeden raz w miesiącu:
1. Pomieszczenia biurowe, socjalne i pomieszczenia ochrony:
• odkurzanie (za pomocą odkurzacza) i przecieranie na wilgotno mebli tapicerowanych, siedzisk i stelaży;
• mycie koszy na śmieci;
• mycie kaloryferów;
2. Sale konferencyjne:
• przecieranie na wilgotno oraz konserwacja zewnętrznych powierzchni mebli;
• odkurzanie (za pomocą odkurzacza) i przecieranie na wilgotno mebli tapicerowanych, siedzisk i stelaży;
3. Klatki schodowe i korytarze:
• doczyszczanie powierzchni podłóg, fug, cokołów;
• doczyszczanie lamperii;
• mycie gaśnic oraz oznakowania p.poż;
• usuwanie pajęczyn w pokojach, korytarzach i podcieniach;
4. Archiwa, pomieszczenia technicznie:
• odkurzanie (za pomocą odkurzacza) i mycie podłóg;
• przecieranie na wilgotno regałów archiwalnych i innych mebli opróżnianie koszy na śmieci;
Jeden raz w czasie trwania umowy:
• maszynowe czyszczenie powierzchni specjalistycznymi środkami oraz pokrycie czyszczonych powierzchni powłoką ochronną (akrylowanie);
• pranie vertticalli specjalistycznymi środkami;
• pranie tapicerki krzeseł obrotowych specjalistycznymi środkami;
• pranie tapicerki krzeseł (ławki dla interesantów) specjalistycznymi środkami;
• pranie wykładzin specjalistycznymi środkami;
• mycie okien z ramami i uszczelkami oraz parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi (w zależności od konstrukcji okien dwu lub czterostronne - zgodnie z opisem formularza ofertowego);
IV. Inne:
• Sprzątanie po ewentualnych remontach, innych tego typu pracach wraz z czyszczeniem wyposażenia o ile zajdzie taka potrzeba.
ZAKRES CZYNNOŚCI serwisu dziennego w siedzibie ZGN przy ul. Szwoleżerów 5
1. Bieżące utrzymywanie czystości w miejscach ogólnodostępnych, a w szczególności w toaletach, salach konferencyjnych, holach, korytarzach, schodach, palarniach
2. Kontrolowanie i usuwanie zabrudzeń w toaletach, kontrolowanie i uzupełniania środków czystości: mydła w płynie, płynu dezynfekującego, papieru toaletowego, ręczników papierowych, środków zapachowych, kostek toaletowych.
3. Wielokrotne zamiatanie i/lub zmywanie posadzki w holu wejściowym, w szczególności po przyjściu do pracy pracowników ok. 8.30.
4. Kontrolowanie i utrzymanie czystości w ciągach komunikacyjnych: hole, korytarze, schody (od parteru do II-go piętra).
5. Opróżnianie i czyszczenie popielniczek w palarni.
6. Opróżnianie i wymiana worków w niszczarkach.
7. Sprzątanie pomieszczeń: plombowanych, po remontach; opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów; opróżnianie koszy na śmieci w pokojach biurowych i toaletach (wtorki i czwartki);
8. Usuwanie kurzu i zabrudzeń z tablic informacyjnych.
9. Niezwłoczne sprzątanie w nagłych sytuacjach (zalania, rozsypania śmieci itp.).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.11.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Szwoleżerów 5
Warszawa 00-464
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi sprzątania

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5
Warszawa 00-464
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się