Dostawa systemu BEACON wraz z wdrożeniem w ramach Projektu: „Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w SPSzW im.Jana Bożego w Lublinie oraz SPWSzP w Radecznicy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 CYFROWE LUBELSKIE, Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu BEACON wraz z wdrożeniem w ramach projektu: „Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w SPSzW im.Jana Bożego w Lublinie oraz SPWSzP w Radecznicy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 CYFROWE LUBELSKIE, Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego oraz zakres w minimalnej konfiguracji, spełniający parametry techniczne i użytkowe zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Biernackiego 9
Lublin 20-089
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego
ul. Biernackiego 9
Lublin 20-089
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się