Dostawa nowych płyt drogowych typu YOMB w ilości 2.915 szt.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa nowych płyt drogowych typu YOMB w ilości 2.915 szt.”
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku 6 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (SOPZ).
3. Zamawiający w myśl art. 29 ust 3a ustawy, nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 kodeksu pracy osób, wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia.
4. Oferowany towar ma być nowy, nieużywany i musi odpowiadać wymaganiom Zamawiającego, opisanym w SOPZ oraz zgodnie z wszelkimi obowiązującymi aktami prawnymi, właściwymi w przedmiocie zamówienia i na warunkach zawartych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. 10 Lutego 29
Puck 84-100
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nawierzchnie

» Dane nabywcy

Urząd Gminy Puck
ul. 10 Lutego 29
Puck 84-100
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Materiały budowlane z ostatnich 10 dni.