Budowa tężni solankowej wraz z elementami małej archikektury i zagospodarowaniem terenu w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego pn. „Tężnia solankowa - źródło zdrowia i miejsce wypoczynku dla mieszkańców Raciborza”.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa tężni solankowej wraz z elementami małej archikektury i zagospodarowaniem terenu w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego pn. „Tężnia solankowa - źródło zdrowia i miejsce wypoczynku dla mieszkańców Raciborza” na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu, ul Kozielska 19, 47-400 Racibórz na działce nr 1171/139.
2. zakres prac obejmuje: rozbiórkę betonowych schodów terenowych oraz wycinkę wyznaczonych w projekcie drzew i krzewów. Montaż tężni solankowej, dwóch pergoli drewnianych i elementów małej architektury: ławek, stołów, hamaków, koszy na śmieci i tablicy informacyjnej. Wykonanie włączenia do istniejącej zewnętrznej instalacji wodociągowej i elektrycznej – system rozprowadzenia solanki, sterowania tężnią i oświetleniem. Zakres robót obejmuje również ułożenie nawierzchni ścieżek z betonowej kostki brukowej, kostki granitowej (w otoczeniu tężni) i obrzeży betonowych. Uwzględniono także obsiew trawą i nasadzenia roślin: pnączy, bylin, traw ozdobnych i krzewów.

3. Szczegółowy zakres robót określa projekt architektoniczno – budowlany, projekt zagospodarowania terenu, przedmiar robót, które stanowią załączniki nr 8 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.11.2020 | 11:30


» Lokalizacja

ul. Kozielska 19
Racibórz 47-400
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
ul. Kozielska 19
Racibórz 47-400
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się