Bieżące naprawy i konserwacja instalacji wodnej, sanitarnej, centralnego ogrzewania i gazowej w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo zarządzanych i administrowanych przez KZB Legionowo Spółka z o.o. a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach KZB Legionowo Spółka z o.o.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są bieżące naprawy i konserwacja instalacji wodnej, sanitarnej, centralnego ogrzewania i gazowej w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo zarządzanych i administrowanych przez KZB Legionowo Spółka z o.o. a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach KZB Legionowo Spółka z o.o. wymienionych, w Załączniku nr 4 do SIWZ oraz w zakresie określonym w Załączniku nr 3 do SIWZ. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania we właściwym stanie technicznym powierzone budynki wraz z przynależnymi urządzeniami i instalacjami. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wykonywania prac z całą starannością i fachowością oraz do usuwania awarii.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2020 | 11:30


» Lokalizacja

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 3
Legionowo 05-120
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

KZB Legionowo Spółka z o.o.
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 3
Legionowo 05-120
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się