Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Strumień w roku 2020 oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Strumień w roku 2020 oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.344.200,00 zł. Kredyt zostanie udzielony w jednej transzy.
Dla celów porównawczych należy przyjąć termin realizacji kredytu- wypłata w jednej transzy do 01.12.2020 r.

Spłata rat kapitałowych kredytu następować będzie w 40 ratach w następujących terminach i kwotach:

2021
do 15 lutego 2021 r. 5 200,00 + odsetki
do 15 maja 2021 r. 5 000,00 + odsetki
do 15 września 2021 r. 5 000,00 + odsetki
do 15 grudnia 2021 r. 5 000,00 + odsetki

2022
do 15 lutego 2022 r. 5 000,00 + odsetki
do 15 maja 2022 r. 5 000,00 + odsetki
do 15 września 2022 r. 5 000,00 + odsetki
do 15 grudnia 2022 r. 5 000,00 + odsetki

2023
do 15 lutego 2023 r. 5 000,00 + odsetki
do 15 maja 2023 r. 5 000,00 + odsetki
do 15 września 2023 r. 5 000,00 + odsetki
do 15 grudnia 2023 r. 5 000,00 + odsetki


2024
do 15 lutego 2024 r. 5 000,00 + odsetki
do 15 maja 2024 r. 5 000,00 + odsetki
do 15 września 2024 r. 5 000,00 + odsetki
do 15 grudnia 2024 r. 5 000,00 + odsetki

2025
do 15 lutego 2025 r. 66 000,00 + odsetki
do 15 maja 2025 r. 66 000,00 + odsetki
do 15 września 2025 r. 66 000,00 + odsetki
do 15 grudnia 2025 r. 66 000,00 + odsetki

2026
do 15 lutego 2026 r. 50 000,00 + odsetki
do 15 maja 2026 r. 50 000,00 + odsetki
do 15 września 2026 r. 50 000,00 + odsetki
do 15 grudnia 2026 r. 50 000,00 + odsetki

2027
do 15 lutego 2027 r. 50 000,00 + odsetki
do 15 maja 2027 r. 50 000,00 + odsetki
do 15 września 2027 r. 50 000,00 + odsetki
do 15 grudnia 2027 r. 50 000,00 + odsetki


2028
do 15 lutego 2028 r. 50 000,00 + odsetki
do 15 maja 2028 r. 50 000,00 + odsetki
do 15 września 2028 r. 50 000,00 + odsetki
do 15 grudnia 2028 r. 50 000,00 + odsetki


2029
do 15 lutego 2029 r. 50 000,00 + odsetki
do 15 maja 2029 r. 50 000,00 + odsetki
do 15 września 2029 r. 50 000,00 + odsetki
do 15 grudnia 2029 r. 50 000,00 + odsetki

2030
do 15 lutego 2030 r. 50 000,00 + odsetki
do 15 maja 2030 r. 50 000,00 + odsetki
do 15 września 2030 r. 50 000,00 + odsetki
do 15 grudnia 2030 r. 50 000,00 + odsetki
na rachunek wskazany przez Bank.
2. Skarbnik Strumienia złoży podpis na wekslu oraz deklaracji wekslowej, mającej stanowić zabezpieczenie kredytu.
3. Kredytobiorca nie przewiduje innych form zabezpieczenia kredytu.
4. Miasto nie posiada zobowiązań z tytułu zakupu wierzytelności.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Rynek 4
Strumień 43-246
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi bankowe

» Dane nabywcy

Gmina Strumień
Rynek 4
Strumień 43-246
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się