Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

» Opis zapytania

1. Przedmiotem i zakresem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5.
4. Koszt dostawy ponosi Wykonawca.
5. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przedmiotu zamówienia podczas odbioru przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się wymienić uszkodzony towar na nowy w terminie do 3 roboczych dni od daty sporządzenia protokołu stwierdzającego daną usterkę lub wadę.
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
7. Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące licząc od dnia podpisania umowy przez obie strony.
8. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych, co oznacza możliwość zaproponowania odpowiedników żądanych wyrobów, posiadających takie same lub zbliżone cechy pod względem składu chemicznego, funkcjonalności, giętkości, ergonomiczności i trwałości użytkowej. Oferta równoważna nie może mieć parametrów technicznych i jakościowych niższych od przedstawionych w SIWZ przez Zamawiającego. Udowodnienie, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki równoważności leży po stronie Wykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Karłuszowiec 5
Tarnowskie Góry 42-600
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Powiat Tarnogórski
Karłuszowiec 5
Tarnowskie Góry 42-600
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się