DOSTAWA NARZĘDZI ENDOSKOPOWYCH

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa narzędzi endoskopowych w okresie 36 miesięcy od udzielenia zamówienia (patrz: Formularz asortymentowo - cenowy - Załącznik nr 2 do SIWZ). Przedmiot zamówienia podzielony jest na 5 zadań. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Leśna 10
Chojnice 89-600
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach
ul. Leśna 10
Chojnice 89-600
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się