Przetarg nieograniczony na dostawę jednego aparatu USG dedykowanego do diagnostyki kardiolo-gicznej dla potrzeb podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku

» Opis zapytania

na dostawę jednego aparatu USG dedykowanego do diagnostyki kardiologicznej dla potrzeb podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 stanowiący integralną część SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Szpitalna 1
Kłodzko 57-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kłodzku
Szpitalna 1
Kłodzko 57-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się