Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 100 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów.

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 100 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów.
1)Zaciągnięcie i spłata kredytu nastąpi w złotych polskich (PLN), a w przypadku wejścia Polski do strefy EURO, przewalutowanie kredytu nastąpi bez dodatkowych opłat.
2)Wysokość kredytu: 2 100 00,00 zł (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych 00/100).
3)Okres karencji w spłacie odsetek do 30 grudnia 2020r.
4)Okres karencji w spłacie rat kapitałowych do 30 marca 2029r.
5)Spłata rat kapitałowych od 31.03.2029r. do 31.12.2031r. tj. po upływie karencji w następujących kwotach i terminach
a)do dnia 31 03.2029r. w kwocie 275 000,00 zł.
b)do dnia 30.06.2029r. w kwocie 275 000,00 zł.
c)do dnia 30.09.2029r. w kwocie 275 000,00 zł.
d)do dnia 31.12.2029r. w kwocie 275 000,00 zł.
e)do dnia 31.03.2031r. w kwocie 250 000,00 zł.
f)do dnia 30.06.2031r. w kwocie 250 000,00 zł.
g)do dnia 30.09.2031r. w kwocie 250 000,00 zł.
h)do dnia 31.12.2031r. w kwocie 250 000,00 zł.
6)Kredyt będzie udzielony w dwóch transzach w wysokościach uwarunkowanych aktualnymi potrzebami Zamawiającego w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 grudnia 2020r., uruchamianych na wniosek (zlecenie) i uzależnionych od potrzeb Zamawiającego.
(Dla celów sporządzenia oferty należy założyć dzień 1 grudnia 2020r. jako dzień uruchomienia kredytu w kwocie 2 100 000,00 PLN)
Kredyt będzie postawiony do dyspozycji Zamawiającego maksymalnie w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy do dnia 30 grudnia 2020 r.
Ostateczny termin uruchomienia kredytu przypada na dzień 30.12.2020 r.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Rozdziału III SIWZZłóż ofertę


» Termin składania ofert

05.11.2020 | 13:00


» Lokalizacja

pl. Wolności 26
Orneta 11-130
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi bankowe

» Dane nabywcy

Gmina Orneta
pl. Wolności 26
Orneta 11-130
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się