Bieżące naprawy oraz remonty ogólnobudowlane w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Legionowo zarządzanych i administrowanych przez KZB Legionowo Spółka z o.o. a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach KZB Legionowo Spółka z o.o.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są bieżące naprawy oraz remonty ogólnobudowlane w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Legionowo zarządzanych i administrowanych przez KZB Legionowo Spółka z o.o. a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach KZB Legionowo Spółka z o.o. określonych w załączniku nr 2 do SIWZ w zakresie robót: - dekarsko – blacharskich, - tynkarsko – murarskich i malarskich, - stolarki i ślusarki drzwiowej oraz okiennej, - oraz innych drobnych prac remontowo – budowlanych wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ.
2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania we właściwym stanie technicznym powierzone do obsługi budynki wraz z przynależnymi urządzeniami i instalacjami. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wykonywania napraw oraz prac remontowych z całą starannością i fachowością.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.11.2020 | 11:30


» Lokalizacja

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 3
Legionowo 05-120
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

KZB Legionowo Spółka z o.o.
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 3
Legionowo 05-120
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się