Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą- Doświetlenie przejść dla pieszych

» Opis zapytania

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać projekty budowlano- wykonawcze oświetlenia przejść dla pieszych w lokalizacjach wskazanych w załączniku nr 1 do Opisu przedmiotu Zamówienia.
W ramach przedmiotu zamówienia należy również przygotować materiały pozwalające na dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych ( o ile będzie wymagane) oraz pełnić nadzór autorski

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Chmielna 120
Warszawa 00-801
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
ul. Chmielna 120
Warszawa 00-801
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się