Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: Niwki Książęce, Niwki Kraszowskie, Kraszów, Ligota Rybińska gm. Międzybórz

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części i w każdej części obejmuje wykonanie prac planistycznych tj. sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym w regulacji art. 15 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Kolejowa 13
Międzybórz 56-513
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Gmina Międzybórz
ul. Kolejowa 13
Międzybórz 56-513
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się