ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KONSERWACJI I NAPRAW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH UŻYTKOWANYCH PRZEZ OBD WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA W STALOWEJ WOLI

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu prac konserwacyjnych i naprawczych obiektów budowlanych oraz infrastruktury
technicznej wraz z sezonowym utrzymaniem stanu technicznego dachów na tere-nie OBD Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w stalowej Woli.
1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowiąca załącznik nr 1 do umowy.
1.2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt Istotnych Postanowień Umowy, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 7
Zielonka 05-220
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 7
Zielonka 05-220
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się