Odbiór i zagospodarowanie w 2021 roku stałych odpadów komunalnych z terenu gm. Trzebiechów

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia pt.: „Odbiór i zagospodarowanie w 2021 roku stałych odpadów komunalnych z terenu gm. Trzebiechów” jest usługa obejmująca:
a) wyposażenie obsługiwanych nieruchomości w oznaczone pojemnik/pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (np. napis na pojemniku „odpady zmieszane),
b) wyposażenie obsługiwanych nieruchomości w pojemnik/pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych oznaczone kolorem i opisem (np. brązowy – odpady biodegradowalne),
c) wyposażenie obsługiwanych nieruchomości w worki/pojemniki z tworzyw sztucznych do selektywnej zbiórki odpadów (plastik) oznaczone kolorem i opisem (np. żółty – plastik),
d) wyposażenie obsługiwanych nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów szklanych oznaczone kolorem i opisem (np. zielony – szkło),
e) wyposażenie obsługiwanych nieruchomości w worki/pojemniki z tworzyw sztucznych do selektywnej zbiórki odpadów z papieru i tektury oznaczone kolorem i opisem (np. niebieski – papier),
f) odbiór z posesji (wydzielonego miejsca przed lub przy ogrodzeniu, pergoli śmietnikowej itp.) od właścicieli nieruchomości całej masy odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości obejmujących zarówno zmieszane odpady komunalne oraz odpadów gromadzonych w sposób selektywny umieszczonych w pojemnikach i/lub workach,
g) odbiór od właścicieli nieruchomości odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon (maksymalnie 8 opon na nieruchomość) 1 raz w roku – w czerwcu 2021 roku,
h) odbiór popiołu od właścicieli nieruchomości, w miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, listopad, grudzień
i) bieżące prowadzenie sprawozdawczości w zakresie przedmiotu zamówienia,
j) zagospodarowanie odebranych odpadów w instalacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 08:00


» Lokalizacja

ul. Sulechowska 2
Trzebiechów 66-132
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Urząd Gminy Trzebiechów
ul. Sulechowska 2
Trzebiechów 66-132
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się