Dostawa płytek, śrub, gwoździ ortopedycznych

» Opis zapytania

Dostawy płytek, gwoździ i śrub ortopedycznych. Przedmiot zamówienia wraz z wymaganiami Zamawiającego szczegółowo został opisany w formularzu asortymentowo -cenowym będącym załącznikiem do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Północna 42
Łódź 91-425
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Północna 42
Łódź 91-425
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się