Usługa ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im Ks. Bronisława Markiewicza

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest:

PAKIET I

1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej
3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia
PAKIET II
1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

PAKIET III

1. Ubezpieczenia komunikacyjne

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 13:00


» Lokalizacja

ul. Ks. J. Bielawskiego 18
Brzozów 36-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Ubezpieczenia

» Dane nabywcy

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza
ul. Ks. J. Bielawskiego 18
Brzozów 36-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się