DOSTAWY - Dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w Sądzie Okręgowym w Częstochowie wraz ze świadczeniem usługi serwisu oraz wsparcia technicznego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w Sądzie Okręgowym w Częstochowie wraz ze świadczeniem usługi serwisu i wsparcia technicznego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 1. do SIWZ.
3. Lokalizacja miejsca wykonania dostawy i wdrożenia: budynek Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 – sale rozpraw nr 40, 46, 53, 55, 57;
4. Pełny zakres wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia zawierają: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz projekt umowy, stanowiący załącznik nr 4. do SIWZ.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa
w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz w projekcie umowy. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o uruchomieniu opcji najpóźniej do dn. 30 listopada 2020 r.
6. Kod CPV:
32330000-5 – Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo
32341000-5 – Mikrofony
32342410-9 – Sprzęt dźwiękowy
30213000-5 – Komputery osobiste
48820000-2 – Serwery
32232000-8 – Sprzęt wideokonferencyjny
79421200-3 – Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Dąbrowskiego
Częstochowa 42-200
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt audio

» Dane nabywcy

Sąd Okręgowy w Częstochowie
ul. Dąbrowskiego
Częstochowa 42-200
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się