Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jasienica

» Opis zapytania

Zakres inwestycji podzielono na 3 części tj. wykonanie III (trzech) zadań (części):
- część 1 zamówienia: „Budowa wodociągu w Grodźcu (ul. Topolowa)”,
- część 2 zamówienia: „Budowa wodociągu w Międzyrzeczu Górnym (ul. Sarnia, ul. Łowiecka”,
- część 3 zamówienia: „Wykonanie wodociągu w Rudzicy rej. Zalesie”.
Zakres prac – zakres rzeczowy obejmuje:
a) część 1 zamówienia - sieć wodociągowa PE 100 RC lub TS PN16 SDR 11 Dz90x8,2mm o długości 725,20mb.
sieć wodociągowa PE 100 RC lub TS PN16 SDR 11 Dz63x5,8mm o długości 736,10mb,
b) część 2 zamówienia - sieć wodociągowa PE 100 RC lub TS PN16 SDR 11 Dz90x8,2mm o długości 750,3mb, sieć wodociągowa PE 100 RC lub TS PN16 SDR 11 Dz63x5,8mm o długości 222,3mb,
c) część 3 zamówienia - sieć wodociągowa Dz 110x10,0mm o długości 364,0mb.
sieć wodociągowa Dz 90x8,0mm o długości 251,0mb. sieć wodociągowa Dz 63x5,8mm o długości 359,0mb.
sieć wodociągowa Dz 40x3,7mm o długości 106,3mb ilość przyłączy 10szt. w tym 2 studzienki wodomierzowe i 8 szt. do budynków.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacja projektowa oraz STWiOR, kosztorys ofertowy oraz przedmiar robót pełniący funkcję pomocniczą.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Jasienica 159
Jasienica 43-385
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Jasienica
Jasienica 159
Jasienica 43-385
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się