„Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Husów oraz przebudowa infrastruktury drogowej zniszczonej przez powódź i intensywne opady deszczu- ETAP II”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Husów oraz przebudowa infrastruktury drogowej zniszczonej przez powódź i intensywne opady deszczu- etap II”.
Przedmiot zamówienia dzieli się na:
Zadanie 1: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Husów dz. o nr ewid 4408
Zadanie 2: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Tarnawka dz. o nr ewid 1975
Zadanie 3: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Tarnawka dz.o nr ewid 3504
Zakres robót w ramach tego zadania obejmuje: Wykonanie koryta, wykonanie podbudowy z kruszywa, ułożenie przepustów i ścieków korytkowych - szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót.
W ramach pomocy finansowej udzielonej na odbudowę infrastruktury drogowo mostowej zniszczonej intensywnymi opadami deszczu w czerwcu 2020r.:
Zadanie 4: Przebudowa Drogi na działce nr ewid 3502/2 w m. Tarnawka
Zakres robót w ramach tego zadania obejmuje: Wykonanie koryta, wykonanie podbudowy z kruszywa, ułożenie przepustów - szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót.
Zadanie 5: Przebudowa drogi na działce nr ewid. 3528/2 w m. Tarnawka
Zakres robót w ramach tego zadania obejmuje: Wykonanie koryta, wykonanie podbudowy z kruszywa, Wykonanie wykopów, ułożenie korytek- szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót.
Zadanie 6: Przebudowa drogi gminnej nr 109922 R "Biedroniówka"
w Husowie
Zakres robót w ramach tego zadania obejmuje: Wykonanie wykopów, ułożenie korytek - szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót.
Zadanie 7: Przebudowa drogi gminnej nr 109912 R "Mokrzanka" w m. Husów
Zakres robót w ramach tego zadania obejmuje: wymiana przepustu, utwardzenie poboczy, odmulenie rowów ułożenie korytek - szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót.
Zadanie 8: Przebudowa drogi gminnej o nr 109902R "Zagumnia" w m. Markowa
Zakres robót w ramach tego zadania obejmuje: Odmulenie rowów z profilowaniem pobocza, utwardzenie poboczy- szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.11.2020 | 15:00


» Lokalizacja


Markowa 37-120
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Markowa

Markowa 37-120
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się