Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczeń sutereny w siedzibie Spółki ADM przy ul. Śniadeckich 1 w Bydgoszczy

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod nr A/889 obejmujących budowę w czynnej siedzibie Spółki ADM (budynek biurowy) wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczeń zlokalizowanych w suterenie budynku frontowego przy ul. J. J. Śniadeckich 1 w Bydgoszczy na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i uzyskanej decyzji pozwolenia na budowę nr 1135/2019 z dnia 04.11.2019r. wraz z wykonaniem robót towarzyszących branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej oraz świadczenie przez wykonawcę obsługi serwisowej/gwarancyjnej w całym okresie udzielonej przez wykonawcę gwarancji, w ramach wynagrodzenia ofertowego (ryczałt).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.11.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Śniadeckich 1
Bydgoszcz 85-011
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
ul. Śniadeckich 1
Bydgoszcz 85-011
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się