„Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Rychnów, gm. Barlinek”

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Dostawę, montaż, uruchomienie i eksploatację Tymczasowej Stacji Uzdatniania Wody (dalej zwaną Tymczasową SUW) na okres od demontażu wyposażenia technologicznego istniejącej SUW do czasu włączenia do eksploatacji przebudowanej SUW.
2) Obiekty i zagospodarowanie terenu.
3) Zaprojektowanie i wykonanie na działkach nr 187/2 i 55/25 instalacji elektrycznych AKP, SSW, CCTV, spójnie z dokumentacją przetargową. wraz z modyfikację istniejącego systemu SCADA o dane procesowe SUW Rychnów, w porozumieniu z Integratorem Systemów.
5) Rozruch SUW po przebudowie.
6) Dodatkowe zadania ujęte w SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Fabryczna 5
Barlinek 74-320
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Płonia" Spółka z o.o.
ul. Fabryczna 5
Barlinek 74-320
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się